Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat hajnowski
gmina: Hajnówka
miejscowość: Hajnówka

Informacje

Typ szkoły / placówki: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Piłsudskiego 10A
17-200 Hajnówka
Poczta: Hajnówka
telefon: 0856822305
fax: 0856822305
strona internetowa: www.ppphajnowka.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (Hajnówka), jest to Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 8
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 2
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1

Organ prowadzący

Powiat ziemski
województwo: podlaskie
powiat:
gmina: